Bùi Ánh's Profile

Bùi Ánh

Bùi Ánh

14/11/2002

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (4)

 • Bùi Ánh đã trả lời trong câu hỏi: lịch sử 11 Cách đây 5 tháng

  C.Chủ trương và xu hướng cứu nước

 • Bùi Ánh đã trả lời trong câu hỏi: mùa đông kéo dài, lạnh và có nhiều tuyết đặc điểm khí hậu của Cách đây 5 tháng

  A.Phía Bắc Nhật Bản

 • Bùi Ánh đã đặt câu hỏi: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt Cách đây 5 tháng

  1, Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60º. M là trung điểm của CD, N là trung điểm BC. Tính khoảng cách từ A đến (SMN).

  2, Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB=a, AD=2a, SA=2a. (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt đáy. M là trung điểm của SD. Tính khoảng cách từ A đến (MBC).

 • Bùi Ánh đã đặt câu hỏi: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt Cách đây 5 tháng

  1, Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60º. M là trung điểm của CD, N là trung điểm BC. Tính khoảng cách từ A đến (SMN).

  2, Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB=a, AD=2a, SA=2a. (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt đáy. M là trung điểm của SD. Tính khoảng cách từ A đến (MBC).

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Bùi Ánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Bùi Ánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng