ON
YOMEDIA

Nguyễn Ngọc Tường Vy's Profile

Nguyễn Ngọc Tường Vy

Nguyễn Ngọc Tường Vy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 7
Điểm 36
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (7)

 • Nguyễn Ngọc Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: Cho 10 ví dụ về axit? Cách đây 2 năm

  -Oxit :CuO,Fe2O3,HgO,PbO,Cu2O,FeO,SO2,CO2,N2O5,MgO

  -Oxit bazơ: MgO,CuO,Fe2O3,Cu2O,FeO,K2O,Na2O,HgO,PbO,AL2O3

  -Oxit axit: SO2,CO2,N2O5,NO,P2O5,SO3,Na2O,P2O3,CO,Cl2O

 • Nguyễn Ngọc Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: Tỉ lệ H2:O2 nổ mạnh nhất là bao nhiêu? Cách đây 2 năm

  theo tỉ lệ thể tích là 2:1

 • Nguyễn Ngọc Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm câu cầu khiến trong các câu Lão Hạc ơi... Cách đây 2 năm

  câu b.Dấu hiệu;có từ cầu khiến hãy

 • Nguyễn Ngọc Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: Hãy viết một bức thư gửi ông già Noel nói về dự định và thành tích của em? Cách đây 2 năm

  Dear Santa Claus,

  My name is Sandy( Thảo Uyên) and I am 10 years old.I am living in VietNam with my family. I am studying in class 5/1 at Long Thành primary school.In this year, i do homework very hard and i have many stars in my class. I hope you will give me a set of lego.I promise to be a good student in my class. Finally, i wish you are always healthy and happy to give a a lot of gifts to children all over the world.

  I love you so much and thank you in advanced!

  Best wishes,

  Sandy.

   

 • Nguyễn Ngọc Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết Cách đây 2 năm

  (2x+2)+(2x+2)*6=0

  <=>(2x+2)*(1+6)=0

  <=>2x+2=0

  <=>2x=-2

  <=>x=-1

 • Nguyễn Ngọc Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết 5x.(x+3)=5x^2-30 Cách đây 2 năm

  5x*(x+3)=5x2-30

  <=>5x2+15x=5x2-30

  <=>5x2-5x2+15x=30

  <=>x=2

 • Nguyễn Ngọc Tường Vy đã trả lời trong câu hỏi: Toán lớp 8 Cách đây 2 năm

  (3x-1)^{2}-(2-3x)^{2}=5x+2

  <=>(3x-1+2-3x)*(3x-1-2+3x)=5x+2

  <=>6x-3=5x+2

  <=>6x-5x=2+3

  <=>x=5

Điểm thưởng gần đây (8)

 • Nguyễn Ngọc Tường Vy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyễn Ngọc Tường Vy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1