Nguyễn Bảo Chi's Profile

Nguyễn Bảo Chi

Nguyễn Bảo Chi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Bảo Chi đã đặt câu hỏi: Giải bài toán hình học lớp 8 Cách đây 5 tháng

    cho tam giác ABC nhọn các đường cao BD và CE cắt nhau tại H . Chứng minh rằng

    a) tam giác ADB đồng dạng tam giác AEC

    b) AD. AC =  AE. AB

     

Không có Điểm thưởng gần đây