ON
YOMEDIA

Phương _đâyy's Profile

Phương _đâyy

Phương _đâyy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 25
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Phương _đâyy đã trả lời trong câu hỏi: Vai trò của di sản văn hóa đối với đời sống con người? Cách đây 8 tháng

  Di sản văn hóa nói lên truyền thống của dân tộc, thể hiện công đức của các thế hệ tổ tiên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, thể hiện kinh nghiệm của dân tộc trên các lĩnh vực.

    Chúc bạn học tốt nhaa~

 • Phương _đâyy đã trả lời trong câu hỏi: Kể một số đi tích văn hóa hiện vật và không hiện vật Cách đây 8 tháng

  Di sản văn hóa phi vật thể: Nhã nhạc Cung đình Huế, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù, hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc,....   

  Di sản văn hóa vật thể: Quần thể di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mĩ Sơn, hoàng thành Thăng Long, thành nhà Hồ,...

   Chúc bạn học tốt nhaa~

 • Phương _đâyy đã trả lời trong câu hỏi: Thế nào là môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Cho ví dụ Cách đây 8 tháng

  Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người, có tác động tới đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên. Tài nguyên thiên nhiên là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống của con người. Môi trường bao gồm: rừng cây, đồi núi, sông hồ, khói bụi, nhà máy, đường sá,.... Tài nguyên thiên nhiên gồm: rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí,....

    Chúc bạn học tốt nha~

 • Phương _đâyy đã trả lời trong câu hỏi: Giúp em ạ! Cách đây 2 năm

  1.feet

  2.farmer

  3.driver

  4.noise

  5.children

  6.trees

  7.beautiful

  8.children

  9.neighborhood

  10.bakery

  11.watches

  12.beautiful

  13.singer

  14.feet

  15.actor

  16.noise

 • Phương _đâyy đã trả lời trong câu hỏi: I often play soccer _______ Sunday afternoon (in/ at/ on/ for) Cách đây 2 năm

  1.C

  2.B

  3.D

  4.B

  5.A

  6.C

  7.C

  8.A

  9.D

  10.B

Điểm thưởng gần đây (5)

 • Phương _đâyy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Phương _đâyy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Phương _đâyy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Phương _đâyy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Phương _đâyy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1