con cá cá s's Profile

con cá cá s

con cá cá s

16/05/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • con cá cá s đã đặt câu hỏi: Toán lớp 9 Cách đây 6 tháng

    Cho tam giác DEF nhọn (DE<DF) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính DK, tia tiếp tuyến tại K cắt tia EF ở H. Tia OH cắt DF tại G; I là trung điểm của EF.

    a, Chứng minh tứ giác OIKH nội tiếp

    b, Chứng minh tam giác ODG đồng dạng với tam giác IEK

Không có Điểm thưởng gần đây