YOMEDIA

Phương Thảo's Profile

Phương Thảo

Phương Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Phương Thảo đã đặt câu hỏi: bài toán hỗn hợp KL tác dụng với H2SO4 Cách đây 7 tháng

  Cho 6,7g hỗn hợp A gồm Ca và Mg tác dụng với V (lít) dung dịch H2SO4 0,5M sau phản ứng thu được 5,6 lít H2 (đktc)

  a, Viết PTHH

  b, Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp A? Mkl của hỗn hợp A ?

  c, Tính giá trị V

   
 • Phương Thảo đã đặt câu hỏi: bài toán hỗn hợp KL tác dụng với H2SO4 Cách đây 7 tháng

  Cho 6,7g hỗn hợp A gồm Ca và Mg tác dụng với V (lít) dung dịch H2SO4 0,5M sau phản ứng thu được 5,6 lít H2 (đktc)

  a, Viết PTHH

  b, Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp A? Mkl của hỗn hợp A ?

  c, Tính giá trị V

   

Không có Điểm thưởng gần đây