ON
YOMEDIA

Nguyễn Hoài Văn's Profile

Nguyễn Hoài Văn

Nguyễn Hoài Văn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Hoài Văn đã đặt câu hỏi: Lòng yêu nước Cách đây 2 năm

    Tại sao nói lòng yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc và là
    cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác? Theo em lòng tự hào
    dân tộc được thể hiện như thế nào trong cuộc sống ngày nay?

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1