Ben Joey's Profile

Ben Joey

Ben Joey

02/03/2006

THPT Sông Hiếu

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Ben Joey: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Ben Joey: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Ben Joey: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 50 Đa dạng của lớp Thú và Bộ ăn sâu bọ, Bộ gặm nhấm, Bộ ăn thịt) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Ben Joey: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng