ON
YOMEDIA

Tạ Yên's Profile

Tạ Yên

Tạ Yên

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Tạ Yên đã đặt câu hỏi: mã hóa thông tin Cách đây 2 năm

    hãy nêu các phuơng pháp mã hóa thông tin . cho ví dụ

     

  • Tạ Yên đã đặt câu hỏi: về bảo mật thông tin ạ Cách đây 2 năm

    nêu vai trò của bảo mật thông tin . lấy ví dụ

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1