ON
YOMEDIA

Nguyen Dung's Profile

Nguyen Dung

Nguyen Dung

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 10
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Nguyen Dung đã trả lời trong câu hỏi: hình học 8 Cách đây 2 năm

  bài sai đề hả bạn 

 • Nguyen Dung đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết (x-2)^1000=(x-2)^2000 Cách đây 2 năm

  (x-2)1000=(x-2)2000<=>(x-2)1000-(x-2)2000=0<=>(x-2)1000(1-(x-2)1000)=0<=>x=2;x=3;x=1

 • Nguyen Dung đã đặt câu hỏi: ae giúp mình nhá Cách đây 2 năm

  khử thủy ngân(II)oxi bằng hidro thu được thủy ngân tính khối lượng thủy ngân thu được 

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Nguyen Dung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Nguyen Dung: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1