Thùy Dương Nguyễn Trịnh's Profile

Thùy Dương Nguyễn Trịnh

Thùy Dương Nguyễn Trịnh

11/11/2007

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 17
Điểm 73
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (31)

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: What's ...... name? - He's Tommy. Cách đây 5 tháng

  B. his

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: What's ...... name? - He's Tommy. Cách đây 5 tháng

  B. his

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: chọn đáp án đúng Cách đây 5 tháng

  Russia

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: chọn đáp án đúng Cách đây 5 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: So sánh 214/315 và 205/321 Cách đây 5 tháng

  Vì 214/315>214/321>205/321 suy ra 214/315>205/321

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh A=5^n(5^n+1)-6^n(3^n+2^n) chia hết cho 91 Cách đây 5 tháng

  Có: 5^n(5^n+1) - 6^n(3^n+2^n)

  A= 25^n + 5^n - 18^n - 12^n

  = (25^n-12^n) + (5^n-18^n) chia hết cho 13

  Lại có: 5^n(5^n+1)-6^n(3^n+2^n)

  = 25^n +5^n - 18^ n -12^ n

  = (25^n-18^n) + ( 5^n- 12^ n) chia hết cho 7 mà (7;13)=1

  => A chia hết cho 7.13

  => A chia hết cho 91

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: Tính A:B biết rằng Cách đây 5 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã đặt câu hỏi: ngữ văn 6 Cách đây 5 tháng

  một số câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ nói về chim

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: helpppp meeeeeeeeeee Cách đây 5 tháng

  bởi vì bạn ấy đã đâm chết tên trộm

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh đã trả lời trong câu hỏi: các bạn giúp mình câu này với Cách đây 5 tháng

Điểm thưởng gần đây (26)

 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng
 • Thùy Dương Nguyễn Trịnh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 5 tháng