ON
YOMEDIA

Nguyễn Khánh's Profile

Nguyễn Khánh

Nguyễn Khánh

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 8
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

Điểm thưởng gần đây (8)

  • Nguyễn Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Khánh: Login đăng nhập hàng ngày (+2đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Khánh: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Khánh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 13 Làm quen với soạn thảo văn bản) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Khánh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 20 Hơi nước trong không khí, Mưa) (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Khánh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1