Hoàng Đức Tính's Profile

Hoàng Đức Tính

Hoàng Đức Tính

25/03/2005

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 3
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Hoàng Đức Tính đã trả lời trong câu hỏi: Chứng minh A= a^n +b^n +c^n +d^n là hợp số Cách đây 4 tháng

  Đặt (a;c) = k thì = kakca = ka1 ; c = kc1 [ Với ( a1 = 1 c= 1 ) ]
  ⇒ ab = cd ⇔ badc⇔ ba= dc1
  Ta có : dc⋮ a1 mà ( a1 ; c1 ) = 1 nên ⋮ a1 

  ⇒ ⋮ a1

  đặt a1d1 thay được:

  = d1c1
  Vậy abcdk2a1d1nc1+ kqnc1a1nd1(  c1a1)d1klà hợp số 

 • Hoàng Đức Tính đã trả lời trong câu hỏi: Ví dụ về nguyên tử và phân tử Cách đây 7 tháng

  n/t:sắt(Fe)

  p/t:nước(H2O)

 • Hoàng Đức Tính đã trả lời trong câu hỏi: Vật Lí........ Cách đây 7 tháng

  - Là lực hấp dẫn (lực hút trái đất)

  - quả táo chuyển động so với điểm rơi ban đầu

   

Điểm thưởng gần đây (6)

 • Hoàng Đức Tính: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 4 tháng
 • Hoàng Đức Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
 • Hoàng Đức Tính: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • Hoàng Đức Tính: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • Hoàng Đức Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Hoàng Đức Tính: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng