AMBIENT

Hoaibao Tran's Profile

Hoaibao Tran

Hoaibao Tran

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Hoaibao Tran đã đặt câu hỏi: phương trình đường tròn Cách đây 8 tháng

  cho đường tròn (C): x^2+y^2-6x+2y+6=0

  đường thẳng d_{1} : 2x+y-5=0d_{2} : 2x+y=0.

  viết phương trình đường thẳng tiếp xúc với (C) tại A, cắt d1 , d2 tại B,C sao cho B là trung điểm của AC 

 • Hoaibao Tran đã đặt câu hỏi: Giải phương trình: Cách đây 8 tháng

  a) giải phương trình

  \large x+\sqrt{17-x^2} + x.\sqrt{17-x^2}=9

   

Không có Điểm thưởng gần đây