YOMEDIA

gol bie's Profile

gol bie

gol bie

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • gol bie đã đặt câu hỏi: giải giúp mình với ạ Cách đây 9 tháng

    cho 12g hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HCl dư sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 2,24 lít khí ( đktc ). Hãy tính thể tích dung dịch đủ để đốt cháy hoàn toàn 12g hỗn hợp trên

Không có Điểm thưởng gần đây