rillianne lucifen's Profile

rillianne lucifen

rillianne lucifen

27/12/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (4)

Hoạt động gần đây (6)

 • rillianne lucifen đã kết bạn Hồng Phúc Cách đây 7 tháng
 • rillianne lucifen đã kết bạn Trần Bảo Ngân Cách đây 7 tháng
 • rillianne lucifen đã kết bạn Nijino Yume Cách đây 7 tháng
 • rillianne lucifen đã kết bạn Azura Maris Cách đây 7 tháng
 • rillianne lucifen đã trả lời trong câu hỏi: sinh học 6 Cách đây 7 tháng
 • rillianne lucifen đã trả lời trong câu hỏi: Động vật có xương sống Cách đây 7 tháng

  -có xương sống chạy dọc cơ thể

  -sinh sản hữu tính

  -có giống đực và giống cái

Điểm thưởng gần đây (4)

 • rillianne lucifen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 tháng
 • rillianne lucifen: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • rillianne lucifen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • rillianne lucifen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng