YOMEDIA

Nguyễn Tùng Lâm's Profile

Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 8
Điểm 40
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Nguyễn Tùng Lâm đã trả lời trong câu hỏi: Viết tập hợp các chữ cái trong từ " Cách đây 8 tháng

  Các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC" gồm T, O, A, N, H, O, C.

  Trong các chữ cái trên, chữ O xuất hiện hai lần, nhưng trong khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần 

  Gọi X là tập hợp chữ cái trên, ta có:

      X = {T, O, A, N, H, C}

 • Nguyễn Tùng Lâm đã trả lời trong câu hỏi: Cho tam giác ABC cân tại A Cách đây 8 tháng

  Bài 2:

  +)Ta có: AB=AC(vì tam giác ABC cân tại A)

  +)Vì I là TĐ AB => AI=IB

  +)Vì K là trung điểm AC =>AK=KC 

  +) Ta có AI+IB=AB và AK+KC=AC mà AB=AC; AI=IB;AK=KC

  =>AI=IB=AK=KC

  +) Xét tam giác AIC và tam giác AKB có:

       góc A chung;AK=AI(cmt);AB=AC(cmt)=> tam giác AIC = tam giác AKB(c.g.c)=>BK=CI(2 cạnh tương ứng)

  b)Vì  tam giác AIC = tam giác AKB(cmt)=>góc ABK=góc ACI(2 góc tương ứng) 

                                                              và góc AKB= góc AIC(2 góc tương ứng) 

  Ta có góc AIC+góc CIB=180 độ(2 góc kề bù) và góc AKB+góc BKC=180 độ(2 góc kề bù)

           mà góc AKB= góc AIC(cmt)=>góc CIB= gócBKC

  XÉt tam giác BOI và tam giác COK có:

  IB=KC(cmt);gócCIB=gócBKC(cmt);góc ABK = góc ACI(cmt)=> tam giác BOI = tam giác COK(g.c.g)

  c)Vì tam giác BOI = tam giác COK(cmt)=>BO=CO(2 cạnh tương ứng)

  Xét tam giác AOB và tam giác AOC có:

  Bo=CO(cmt);góc AOB= góc ACO(cmt);AB=AC(cmt)=> tam giác AOB = tam giác AOC(c.g.c)

  =>góc BAO = góc CAo( 2 góc tương ứng)=> AO là phân giác của góc ABC

   

       

   

 • Nguyễn Tùng Lâm đã trả lời trong câu hỏi: Giải thích Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng... Cách đây 9 tháng

  Câu tục ngữ liên quan đến hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa.

  - Tháng 5 là thời kì mùa hè ở Việt Nam ( bán cầu Bắc), lúc này bán cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến Bắc xuống Xích đạo nên ngày dài hơn đêm.

  - Tháng 10 là thời kì mùa đông ở Việt Nam (bán cầu Bắc), lúc này bán cầu Nam ngả về phía Mặt Trời, Mặt Trời di chuyển từ chí tuyến Nam xuống Xích đạo nên có ngày ngắn hơn đêm.

   

 • Nguyễn Tùng Lâm đã trả lời trong câu hỏi: So Sánh : 2018^2017 và 2017^2018 Cách đây 9 tháng

  2017^{2018}=2017.2017^{2017}

  \Rightarrow 2017^{2018}>2017^{2017}

 • Nguyễn Tùng Lâm đã trả lời trong câu hỏi: Phân tích nguyên nhân thắng lợi khởi nghĩa Lam Sơn? Cách đây 9 tháng

  - Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại độc lập tự do cho đất nước.

      - Tất cả các tầng lớp nhân dân không phân biệt già trẻ, nam nữ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia kháng chiến, gia nhập lực lượng vũ trang, tự vũ trang đánh giặc, ủng hộ, tiếp tế lương thực cho nghĩa quân.

      - Nhờ đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu nghĩa quân, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi.

 • Nguyễn Tùng Lâm đã trả lời trong câu hỏi: Bài 2.2 trang 140 sách bài tập toán 7 tập 1 Cách đây 9 tháng

  DE = 5cm, DH = 6cm, EH = 8cm.

 • Nguyễn Tùng Lâm đã trả lời trong câu hỏi: Tìm GTNN của biểu thức ( x^2 + 13 )^2 Cách đây 9 tháng

  Ta có: x2≥0 với mọi x

  =>     x2​+13≥13

  =>     (x2+13)2≥132=169

  Vậy GTNN của (x2+13)2=169 khi x2=0 =>x=0

   

 • Nguyễn Tùng Lâm đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x biết x^4=625 Cách đây 9 tháng

  Ta có:  x4=625

  =>      x4=54 hoặc (-5)4

  =>       x=5 hoặc -5

 • Nguyễn Tùng Lâm đã đặt câu hỏi: CHIM BỒ CÂU Cách đây 9 tháng

  Tìm hiểu, giải thích tập tính của chim bồ câu

 • Nguyễn Tùng Lâm đã đặt câu hỏi: CHIM BỒ CÂU Cách đây 9 tháng

  Hãy nêu tập tính của chim bồ câu ?

Điểm thưởng gần đây (8)

 • Nguyễn Tùng Lâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Nguyễn Tùng Lâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
 • Nguyễn Tùng Lâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tùng Lâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tùng Lâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tùng Lâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tùng Lâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Nguyễn Tùng Lâm: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng