ADMICRO

Lê La's Profile

Lê La

Lê La

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 17
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Lê La: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Lê La: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 7 năm học 2016-2017) (+9đ) Cách đây 1 năm
  • Lê La: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi học kì 1 môn Lịch Sử lớp 7 năm học 2016-2017) (+3đ) Cách đây 1 năm
  • Lê La: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 16 Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV) (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Lê La: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 7 Bài 10 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước) (+1đ) Cách đây 1 năm