Phạm Ngọc Hiếu's Profile

Phạm Ngọc Hiếu

Phạm Ngọc Hiếu

13/11/2001

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Phạm Ngọc Hiếu đã đặt câu hỏi: giúp mình nha mình cần gấp Cách đây 8 tháng

  em hãy nêu những điều mong muốn chính đáng trong gia đình là bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ

 • Phạm Ngọc Hiếu đã đặt câu hỏi: giúp mình nha mình cần gấp Cách đây 8 tháng

  1/CMR mọi số tự nhiên khác 0 thì a là

  2a.(2a-1).....(3+a).(2+a).(1+a)=2a

  2/tìm số tự nhiên n để:2n-1 và 2n+1 là hai số nguyên tố

  3/tìm tất cả bộ 3 các số nguyên tố lẻ

Không có Điểm thưởng gần đây