YOMEDIA

Quang Trường's Profile

Quang Trường

Quang Trường

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Quang Trường đã đặt câu hỏi: Hóa càn giải giúp muik Cách đây 11 tháng

    Ngâm thanh kẽm nặng 65g vào dd CuSO4. Sau một thời gian gian phản ứng lấy thanh kim loại ra rửa sạch làm khô cân lại còn 64.75g . Khối lượng đồng được tạo thành là?

  • Quang Trường đã đặt câu hỏi: Hóa càn giải giúp muik Cách đây 11 tháng

    Ngâm thanh kẽm nặng 65g vào dd CuSO4. Sau một thời gian gian phản ứng lấy thanh kim loại ra rửa sạch làm khô cân lại còn 64.75g . Khối lượng đồng được tạo thành là?

Không có Điểm thưởng gần đây