RANDOM

Đinh Phương Linh's Profile

Đinh Phương Linh

Đinh Phương Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 14
Điểm 80
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (15)

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếng Anh 6 Cách đây 2 năm

  D

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Câu cuối phần Odd one out Cách đây 2 năm

  A

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếng Anh 6 Cách đây 2 năm

  D

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếng Anh 6 Cách đây 2 năm

  C

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếng Anh 6 Cách đây 2 năm

  C

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếng Anh 6 Cách đây 2 năm

  D

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếng Anh 6 Cách đây 2 năm

  C

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếng Anh 6 Cách đây 2 năm

  A

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Tiếng Anh 6 Cách đây 2 năm

  sing

 • Đinh Phương Linh đã trả lời trong câu hỏi: Please help me!!! Cách đây 2 năm

  How many

Điểm thưởng gần đây (16)

 • Đinh Phương Linh: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Đinh Phương Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)