Đỗ Minh Ngọc's Profile

Đỗ Minh Ngọc

Đỗ Minh Ngọc

30/08/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 6
Điểm 48
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

Điểm thưởng gần đây (16)

  • Đỗ Minh Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Ngữ pháp) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 1 Tiếng Anh lớp 6 - Hello) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Sơ lược về môn Lịch sử) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 4 Có phải tất cả thực vật đều có hoa?) (+1đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 6 Bài 3 Đặc điểm chung của thực vật) (+3đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng
  • Đỗ Minh Ngọc: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 6 tháng