YOMEDIA

Đỗ Thị Minh Hiền's Profile

Đỗ Thị Minh Hiền

Đỗ Thị Minh Hiền

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 18
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

Điểm thưởng gần đây (5)

  • Đỗ Thị Minh Hiền: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi môn Lịch sử THPT Quốc Gia 2018 - Mã đề 306) (+3đ) Cách đây 2 năm
  • Đỗ Thị Minh Hiền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Đỗ Thị Minh Hiền: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
  • Đỗ Thị Minh Hiền: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 12 Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925) (+2đ) Cách đây 2 năm
  • Đỗ Thị Minh Hiền: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi THPT QG năm 2018 môn Lịch Sử (Mã đề 311)) (+3đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1