YOMEDIA

An Đỗ's Profile

An Đỗ

An Đỗ

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 13
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • An Đỗ đã đặt câu hỏi: Giúp em với ạ Cách đây 10 tháng

  Dẫn khí Clo đến dư đi qua 42,2 gam hỗn hợp G gồm chất Fe2O3 Al2 O3 CuO .Nung nóng cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn Sau khi phản ứng thu được 34,2 gam chất rắn Mặt khác 0,2 mol hỗn hợp G trên tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 2,0 M Cô cạn dung dịch sau thu được m gam muối khan

  1. Tính phần trăm khối lượng các chất trong 42,2 gam hỗn hợp G

  2. Tính giá trị m

  3. Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra trên vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 lần 1,5 M thu được x gam kết tủa Tính x

Điểm thưởng gần đây (5)

 • An Đỗ: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 7 Một số tính chất của đất trồng) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • An Đỗ: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 4 Sản xuất giống cây trồng (tiếp theo)) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • An Đỗ: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 3 Sản xuất giống cây trồng) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • An Đỗ: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 2 Khảo nghiệm giống cây trồng) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • An Đỗ: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi thử THPT QG năm 2018 môn Lịch Sử - THPT Yên Lạc Vĩnh Phúc) (+3đ) Cách đây 11 tháng