RANDOM

Nguyễn Thị Hương Giang's Profile

Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Hương Giang

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Nguyễn Thị Hương Giang đã đặt câu hỏi: hóa học ạ giúp mình được không Cách đây 10 tháng

    trộn 100ml dd gồm ba(oh)2 0,1m và naoh 0,1m với 400ml dd gồm h2so4 0,0375 và hcl 0,0125m thu được dd x tìm ph của dd x

     

Không có Điểm thưởng gần đây