Ngyễn Thị Mỹ Linh's Profile

Ngyễn Thị Mỹ Linh

Ngyễn Thị Mỹ Linh

27/06/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 4
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (13)

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã đặt câu hỏi: Công tơ điện được kí hiệu Cách đây 7 tháng

  A. KWh
  B. V
  C. A
  D. W

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã trả lời trong câu hỏi: Công tơ điện được kí hiệu Cách đây 7 tháng

  KWh

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã đặt câu hỏi: vẽ sơ đồ mạch điện Cách đây 7 tháng

  vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, một công tắc hai cực điềukhiển hai bóng đèn mỗi bóng 220V-75W. nguồn 220V. Neeunguyeen lí làm việc

   

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã đặt câu hỏi: vẽ sơ đồ mạch điện Cách đây 7 tháng

  vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 2 cầu chì, 1 ổ cắm, một công tắc hai cực điềukhiển hai bóng đèn mỗi bóng 220V-75W. nguồn 220V. Neeunguyeen lí làm việc

   

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã trả lời trong câu hỏi: Công tơ điện được kí hiệu Cách đây 7 tháng

  A.KWh

   

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã đặt câu hỏi: Oát kế được kí hiệu là Cách đây 7 tháng

  A. KWh
  B. V
  C. A 
  D. W

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã trả lời trong câu hỏi: Oát kế được kí hiệu là Cách đây 7 tháng

  D

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã đặt câu hỏi: vẽ sơ đồ mạch điện Cách đây 7 tháng

  vẽ sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm 1 cầu chì, 1 ổ cắm, 2 công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn mỗi đèn 220V-45W. Nguồn 220V

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã đặt câu hỏi: Vôn kế dùng để đo Cách đây 7 tháng

  A. Cường độ dòng điên 
  B. Điên áp 
  C. Công suất điện 
  D. Điện tử 

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh đã trả lời trong câu hỏi: Vôn kế dùng để đo Cách đây 7 tháng

  dùng để đo hiệu điện thế

   

Điểm thưởng gần đây (4)

 • Ngyễn Thị Mỹ Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Ngyễn Thị Mỹ Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Ngyễn Thị Mỹ Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng
 • Ngyễn Thị Mỹ Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 7 tháng