Trang Hobi's Profile

Trang Hobi

Trang Hobi

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 5
Điểm 51
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (5)

 • Trang Hobi đã trả lời trong câu hỏi: Toán 6 !!! Cách đây 9 tháng

  Ư(12)=+-1,+-2,+-3,+-4,+-6,+-12

  Ư(30)=+-1,+-2,+-3,+-5,+-6,+-10,+-15,+-30

  ⇒ƯCLN(12,30) là 6

   

 • Trang Hobi đã trả lời trong câu hỏi: Toán 6 !!! Cách đây 9 tháng

  a,d,e,h ko thuộc 

  còn lại thuộc

   

 • Trang Hobi đã trả lời trong câu hỏi: Vật lí 7 !! Cách đây 9 tháng

  a,b và c đều đúng

   

 • Trang Hobi đã trả lời trong câu hỏi: Vật lí 7 !! Cách đây 9 tháng

  a

 • Trang Hobi đã trả lời trong câu hỏi: Vật lí 7 !! Cách đây 9 tháng

  mk nghĩ là c

Điểm thưởng gần đây (13)

 • Trang Hobi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 13 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế) (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 6 Bài 5 Vẽ góc cho biết số đo) (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 14 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân) (+1đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 61 Luật bảo vệ môi trường) (+3đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 9 tháng
 • Trang Hobi: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Toán 9 Bài 5 Bảng căn bậc hai) (+1đ) Cách đây 9 tháng