YOMEDIA

Liễu Trường Thành's Profile

Liễu Trường Thành

Liễu Trường Thành

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 11
Điểm 48
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (14)

 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: Chào các bn. Cố giải câu này nhá. AI k bt là ngốc. Cách đây 1 năm

  3 ơi

 • Liễu Trường Thành đã đặt câu hỏi: về thế giới Cách đây 1 năm

  how many people are there in the world ?

 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: cứu mình đi Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: Cho em hỏi trắc nghiệm công nghệ: Cách đây 1 năm

  C . Gạo lức được chuyển sang giai đoạn chế biến đặc biệt

 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: giúp minh vơi các bạn chỉ mình nha Cách đây 1 năm

  vì lá cây sẽ hút hết không khí

 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: sinh học lớp 6 Cách đây 1 năm

  rễ cọc : mít,...

  rễ chùm: cỏ,ngải cứu,...

 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: ở trên đây nhắn tin đk k Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: đố vui ahihi Cách đây 1 năm

  Danh từ là những từ chỉ người,vật,hiện tượng, khái niệm,...

 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: 8===============D Cách đây 1 năm

  nghĩa là để khó đọc hơn

 • Liễu Trường Thành đã trả lời trong câu hỏi: 1+2+3+4+5+6+7+8+9 Cách đây 1 năm

  45

Điểm thưởng gần đây (18)

 • Liễu Trường Thành: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
 • Liễu Trường Thành: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 11 tháng
 • Liễu Trường Thành: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm
 • Liễu Trường Thành: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm