AMBIENT

Nguyễn Nguyên's Profile

Nguyễn Nguyên

Nguyễn Nguyên

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 107
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Nguyễn Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: vectơ toán lớp 10 Cách đây 10 tháng

  a) Vectơ AB (3;-2). Gọi D(x;y). Vectơ DC(4-x;-3-y). Ta có ABCD là hình bình hành <=> vectơ AB=vectơ DC

  <=> 4-x=3 và 3-y=-2 <=> x=1 và y=5.

  b) N thuộc Ox=> N(x;0). Vectơ AN(x+1;-3). A, B, N thẳng hàng <=> vectơ AB cùng phương với vectơ AN <=> -2(x+1)=-3.3<=>x=7/2. Suy ra N(7/2;0). 

 • Nguyễn Nguyên đã trả lời trong câu hỏi: Hình hoc 7 Cách đây 10 tháng

  a) Xét tam giác AMC và EMB có AM=ME (gt) góc AMC = góc BME và BM=MC (gt) Do đó tam giác AMC=tam giác EMB (cgc). Suy ra góc ACM=góc MBE(1), mà 2 góc này so le trong nên AC//BE.

  b) Từ tam giác AMC=tam giác EMB suy ra AC=BE, mà AI=EK (gt) suy ra IC=BK

  Xét tam giác BMK và tam giác CMI có IC=BK, góc ICM=góc MBK (từ 1), MB=MC (gt) Do đó tam giác BMK=tam giác CMI. Suy ra góc BMK=góc IMC. Mà góc BMK+góc KMC=180 độ suy ra góc IMC+góc KMC=180 độ suy ra K, M, I thẳng hàng.

Điểm thưởng gần đây (36)

 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 7 Các thủ tục vào/ra đơn giản - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 2 tuần
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 6 Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 3 tuần
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình - Tin học 11) (+1đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 2 Các thành phần của ngôn ngữ lập trình - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 3 Cấu trúc chương trình - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 5 Khai báo biến - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Tin học 11) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 1 Công dân với sự phát triển kinh tế) (+3đ) Cách đây 1 tháng
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 22 Một số dịch vụ cơ bản của Internet) (+2đ) Cách đây 6 tháng
 • Nguyễn Nguyên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 10 Bài 21 Mạng thông tin toàn cầu Internet) (+3đ) Cách đây 6 tháng