AMBIENT

tít bé's Profile

tít bé

tít bé

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • tít bé đã đặt câu hỏi: giúp minh Cách đây 10 tháng

    nung hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và K2CO3 vào đ hcl. Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong dư thu được 30k kết tủa. khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là 

  • tít bé đã đặt câu hỏi: giúp minh Cách đây 10 tháng

    nung hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và K2CO3 vào đ hcl. Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong dư thu được 30k kết tủa. khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là 

Không có Điểm thưởng gần đây