RANDOM

Vũ Hùng's Profile

Vũ Hùng

Vũ Hùng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Vũ Hùng đã đặt câu hỏi: cho 6 gam HCOOCH3 Cách đây 2 năm

  Cho 6.0 gam HCOOCH3 phản ưng hết với dd NaOH (dư) Đun nóng .Khối lượng muối HCOONa thu được là:

  A,4.1 gam

  B,6,8 gam

  C,3,4 gam

  D,8,2 gam

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1