ON
YOMEDIA

Ryou Anh's Profile

Ryou Anh

Ryou Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 20
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Ryou Anh đã trả lời trong câu hỏi: có mấy loại Cách đây 2 năm

  bazo có 2 loại là bazo tan (kiềm) và bazo không tan
  axit có 2 loại là +axit có oxi
                         +axit k có oxi. axit k có oxi gồm axit nhiều oxi và axit ít oxi

  muối có 2 loại là muối trung hòa và muối axit

Điểm thưởng gần đây (6)

 • Ryou Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Ryou Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 37 Axit Bazơ Muối) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Ryou Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 21 Tính theo công thức hóa học) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Ryou Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 20 Tỉ khối của chất khí) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Ryou Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 19 Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất) (+3đ) Cách đây 2 năm
 • Ryou Anh: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 18 Mol) (+3đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1