ON
YOMEDIA

Mie Phan's Profile

Mie Phan

Mie Phan

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 10
Điểm 53
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • 1) The boy hurries home after school.

  (-) The boy doesn't hurry home after school.

  (?) Does the boy hurry home after school ?

  2) They push the door open.

  (-) They don't push the door open.

  (?) Do they push the door open ?

  3) My brother watches T.V too much.

  (-) My brother doesn't watch T.V too much.

  (?) Does your brother watch T.V too much ?

  4) My friend studies Maths.

  (-) My friend doesn't study Maths.

  (?) Does your friend study Maths ?

  5) Peter plays soccer well.

  (-) Peter doesn't play soccer well.

  (?) Does Peter play soccer well ?

  6) Lan does her housework. ( housework dính liền mới đúng nhé bạn )

  (-) Lan doesn't do her housework.

  (?) Does Lan do her housework ?

  7) My family has breakfast at 6:00.

  (-) My family doesn't have breakfast at 6:00.

  (?) Does your family have breakfast at 6:00 ?

  8) My mother goes to work by bus.

  (-) My mother doesn't go to work by bus.

  (?) Does your mother go to work by bus ?

  9) He misses the bus everyday. ( mình tốn tí time để tra từ musses đấy :V )

  (-) He doesn't miss the bus everyday.

  (?) Does he miss the bus everyday?

  10) I always carry an umbrella.

  (-) I don't always carry an umbrella.

  (?) Do you always carry an umbrella ?

  --- Bonus ---

  Ở câu 10 thì (-) có thể ghi: I always don't cũng được nhưng ngữ pháp nghèo nàn lắm ( có thể thay bằng I never... chứ chả ai ghi như trên cả )

  + I don't always carry an umbrella. ⇒ Tôi không luôn mang dù. ( nghĩa là lâuuuu lắm mới quên đem theo dù )

  + I always don't carry an umbrella. ⇒ Tôi luôn không mang dù. ( nghĩa là lúc nào đầu cũng trên mây, tới khi mưa thì ướt nhẹp :v )

 • 1) teacher

  2) children

  3) neighborhood

  4) beautiful

  5) feet

  6) singer

  7) bookshelves

  8) careful

  9) tallest

  10) student

  Đúng thì tick cho mình nha :D Chúc bạn học tốt!

 • Mie Phan đã trả lời trong câu hỏi: Tìm 3/4 của 76 cm Cách đây 2 năm

  a) \frac{3}{4} của 76 cm:

  \frac{3}{4}.76 = \frac{3.76}{4} = 3.19 = 57 (cm)

  b) 62,5% của 96 tấn:

  *Tóm tắt ( không cần thiết, ghi để bạn dễ hiểu thôi :v)

  100% : 96 tấn

  62,5%: ? tấn

  Giải: 62,5% của 96 tấn là:

  \frac{62,5 . 96}{100} = \frac{6000}{100} = 60 (tấn)

  c) 0,25 của 1 giờ:

  Đổi: 1 giờ = 60 phút

  0,25 . 60 = \frac{1}{4} . 60 = \frac{60}{4} = 15 (phút)

  --- Mẹo vặt ---

  Ở câu a) thì mình sử dụng phương pháp rút gọn trên dưới ấy :D ( 76 với 4 rút còn 19 ) rồi nhân nhau cho dễ ( lỡ quên máy tính thì có đường nhẩm :P )

  Ở câu b) thì mình sử dụng phương pháp Nhân chéo chia ngang ( hay nhân chéo chia trên cũng như nhau :v ). Cũng dễ hiểu nên khỏi giải thích nhé :>

  Ở câu c) thì mình phải đổi giờ ra phút nhé. Số tiêu chuẩn của người ta nên phải đổi thôi chứ không thể nào lấy 0,25 nhân với 1 được :vv Dễ hơn nữa thì bạn hình dung cái đồng hồ rồi chia ra 4 khúc ( 0,25 = \frac{1}{4} ). Lấy 1 phần của 4 khúc thì được 15p đúng hăm :D?

  --- Chúc bạn học Toán tốt nhé :D ---

   

 • Mie Phan đã trả lời trong câu hỏi: Tìm x, biết (x+1)+(x+3)+( x+5)+...+(x+99)=0 Cách đây 2 năm

  a) x.y = -20

  ⇔ x = \frac{-20}{y}

  b) (|x| - 1) (4y +2) = -30

  ⇔ (x - 1) (4y + 2) = -30

  ⇔ 4xy + 2x - 4y - 2 = -30

  ⇔ 4xy + 2x - 4y - 2 + 30 = 0

  ⇔ (4xy - 4y) + (2x - 2) + 30 = 0

  ⇔ 4y(x - 1) + 2(x - 1) + 30 = 0

  ⇔ (4y + 2)(x - 1) = -30

  Tới đây thì mình chịu bạn XD mình chỉ nêu thử hướng giải của mình thôi, nếu bạn muốn làm tiếp thì thử theo hướng mình giải có ra không nhé :vv ( k thể đưa một trong 2 vế = -30 vì bắt buộc phải = 0 mới đưa ra 2 vế được ) sorry nhiều :P

   

 • Mie Phan đã trả lời trong câu hỏi: có ban nào pix cấu trúc " Although " không Cách đây 2 năm

  Mình ghi gọn công thức nhé:

  Although / Even though / Even if / Though + S + VS + V

  Vd: Although she isn't beautiful, everybody likes her.

  Hoặc là:

  S + V, although/ even though / even if / though S + V

  Vd: He is handsome, though everyone hates him.

  Cấu trúc trên nghĩa là Mặc dù... nhưng...; Dù... nhưng...; v.v giống như Quan hệ từ mình học hồi lớp 5 thôi ấy :D Chúc bạn học tiếng Anh tốt nhé ;)

 • Mie Phan đã trả lời trong câu hỏi: Tính GTBT M= (x+ y)^3+2x^2+4xy+2y^2 biết x+y=7 Cách đây 2 năm

  Cách 1:

  M = (x + y)3 + 2x2 + 4xy + 2y2

  M = (x + y)3 + 2(x2 + 2xy + y2)

  M = (x + y)3 + 2(x + y)2

  Thay x + y = 7 vào M, ta có:

  M = 73 + 2.72 = 343 + 2.49 = 343 + 98 = 441

  ---

  Cách 2:

  M = (x + y)3 + 2x2 + 4xy + 2y2

  M =  (x + y)3 + 2(x+ 2xy + y2)

  M = (x + y)3 + 2(x + y)2

  M = (x + y)2(x + y + 2)

  Thay x + y = 7 vào M, ta có:

  M = 72(7 + 2) = 49.9 = 441

  --------

  Thật ra cũng như nhau cả thôi, bạn muốn sử dụng cách nào cũng đều đúng cả. Chúc bạn làm bài tốt nhé :D

 • Mie Phan đã trả lời trong câu hỏi: Viết các biểu thức x^2+10x+25 về dạng tích Cách đây 2 năm

  Mấy bài này thì dựa vào 2 dạng hằng đẳng thức để làm:

  Dạng 1: (A + B)= A2 + 2AB + B2

  Dạng 2: (A - B)2 = A2 - 2AB + B2

  Các câu a) , c) , e) là dạng 1 còn b) , d) , g) là dạng 2. Nếu bạn muốn tự làm thì cứ theo công thức trên mà thay số vào tính, ở dưới là đáp án của mình nhé :D

  ---

  a) x2 + 10x +25 

  = x2 + 2.x.5 + 52

  = (x + 5)2

  b) x- 12x + 36

  = x2 - 2.x.6 + 62

  = (x -6)2

  c) 9x2 + 4 + 12x

  = (3x)2 + 22 + 2.3x.2

  = (3x + 2)2

  d) x2 + 49 - 14x

  = x2 + 72 - 2.x.7

  = (x - 7)2

  e) 9x4 +24x2 +16

  = (3x2)2 + 2.3x2.4 + 42

  = (3x2 + 4)2

  g) 4x2 - 12xy + 9y2

  = (2x)2 - 2.2x.3y + (3y)2

  = (2x + 3y)2

 • Mie Phan đã trả lời trong câu hỏi: Rút gọn biểu thức (x-2y)^2 - (x+2y)^2 Cách đây 2 năm

  (x - 2y)2 - (x + 2y)2

  = [(x - 2y) - (x + 2y)] [( x - 2y) + (x + 2y)]

  = (x - 2y - x -2y) (x -2y + x + 2y)

  = -4y . 2x = -8xy

  Bạn có thắc mắc gì thì nói mình nhé, sẵn mình giải thích luôn:

  Bài này sử dụng hằng đẳng thức thứ 3 ( lớp 8 ) là A2 - B= (A - B).(A+B)

  Cứ thế mà phân tích ra, tới dấu bằng thứ 2 thì có trường hợp đổi dấu vì trước ngoặc có dấu (-). Cái này khá quan trọng nên mọi người cẩn thận, không thì mất điểm oan lắm :D

 • Mie Phan đã trả lời trong câu hỏi: 2+(8+2=12 hay 14 Cách đây 2 năm

  Nếu đúng hơn thì biểu thức phải là:

  2+(8+2) = 12 hay 14 hoặc là 2+8+2 = 12 hay 14

  Khá là đơn giản, mình chỉ cần cộng 3 số lại sẽ ra 12 thôi :3

 • Mie Phan đã trả lời trong câu hỏi: tại sao lớp cách điện của lõi cáp có nhiều màu khác nhau Cách đây 2 năm

  Màu nào cũng được bạn ạ nhưng để dễ phân biệt trong lúc sử dụng cũng như làm trong ngành điện thì người ta phân màu ra ( xanh dương, đỏ, vàng... ) cho tiện lợi, dễ nhận biết và tránh cháy nổ. Bạn thử tưởng tượng cả một nùi dây điện mà toàn bộ đều một màu đi thì sao phân biệt được dây pha với dây trung tính đúng không :>

Điểm thưởng gần đây (13)

 • Mie Phan: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 8 phần Language Focus - Wonders of the world) (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - Wonders of the world) (+1đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm
 • Mie Phan: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1