Đoàn Nhu Ý's Profile

Đoàn Nhu Ý

Đoàn Nhu Ý

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 4
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

 • Đoàn Nhu Ý đã đặt câu hỏi: trả lời nhanh giúp mình bài toán vật lí 11 nhé Cách đây 10 tháng

  cho R1=6 ; R2=8 ; R3=16 ; Uab=20 .tính công và công suất trên từng điện trở trong 10 phút 

  a)  (R1 nt R2 ) // R3

  b)  R1//R2//R3

  c)  R1 nt R2 nt R3

  d) R1 nt ( R2//R3 )

  e)  (R1//R2) nt R#

 • Đoàn Nhu Ý đã đặt câu hỏi: trả lời nhanh giúp mình bài toán vật lí 11 nhé Cách đây 10 tháng

  cho R1=6 ; R2=8 ; R3=16 ; Uab=20 .tính công và công suất trên từng điện trở trong 10 phút 

  a)  (R1 nt R2 ) // R3

  b)  R1//R2//R3

  c)  R1 nt R2 nt R3

  d) R1 nt ( R2//R3 )

  e)  (R1//R2) nt R#

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Đoàn Nhu Ý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 3 Con lắc đơn) (+1đ) Cách đây 3 tuần
 • Đoàn Nhu Ý: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 2 Con lắc lò xo) (+3đ) Cách đây 3 tuần