Quỳnh Trâm's Profile

Quỳnh Trâm

Quỳnh Trâm

10/10/2003

Trường THPT Phạm Văn Đồng

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 1
Điểm 50
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

Điểm thưởng gần đây (14)

  • Quỳnh Trâm: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 4 ngày
  • Quỳnh Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 10 Bài 23 Động lượng và định luật bảo toàn động lượng) (+2đ) Cách đây 6 tháng
  • Quỳnh Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 19 Giảm phân) (+1đ) Cách đây 7 tháng
  • Quỳnh Trâm: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 17 Quang hợp) (+2đ) Cách đây 7 tháng
  • Quỳnh Trâm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh) (+6đ) Cách đây 9 tháng
  • Quỳnh Trâm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi HSG môn Hóa học 10 Sở Bắc Giang năm học 2018-2019) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Quỳnh Trâm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn GDCD 10 năm học 2016-2017) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Quỳnh Trâm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn GDCD lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh) (+6đ) Cách đây 9 tháng
  • Quỳnh Trâm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề thi trắc nghiệm học kì 1 môn Sinh học 10 năm học 2018-2019) (+3đ) Cách đây 9 tháng
  • Quỳnh Trâm: đã làm Đề thi HK1, HK2, THPT QG hệ số 3 (Đề kiểm tra HK1 môn Địa lí lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Quế Võ 1) (+3đ) Cách đây 9 tháng