Đào Văn Hiếu's Profile

Đào Văn Hiếu

Đào Văn Hiếu

28/03/2005

CĐ Công nghiệp Phúc Yên

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 2
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (8)

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Đào Văn Hiếu: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 giờ
  • Đào Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Đào Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng
  • Đào Văn Hiếu: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 4 tháng