ON
YOMEDIA

Dũng Phan's Profile

Dũng Phan

Dũng Phan

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

  • Dũng Phan đã đặt câu hỏi: Giúp mình đi :( Cách đây 2 năm

    Ví dụ về Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng 

Không có Điểm thưởng gần đây

 

1=>1