Vu Aatrox's Profile

Vu Aatrox

Vu Aatrox

23/07/2004

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 21
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

Điểm thưởng gần đây (12)

  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Vật lý 8 Bài 12 Sự nổi) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Vu Aatrox: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 10 tháng
  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 36 Vật liệu kỹ thuật điện) (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 43 Pha chế dung dịch) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Hóa học 8 Bài 2 Chất) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 18 Vật liệu cơ khí) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 8 Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 8 Bài thực hành 1 Làm quen với Turbo Pascal) (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 1 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt) (+3đ) Cách đây 11 tháng
  • Vu Aatrox: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống) (+1đ) Cách đây 11 tháng