AMBIENT

Nguyễn Thiên's Profile

Nguyễn Thiên

Nguyễn Thiên

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Nguyễn Thiên đã tải tư liệu Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ Tràng Giang Cách đây 7 tháng
 • Nguyễn Thiên đã tải tư liệu Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ Tràng Giang Cách đây 7 tháng
 • Nguyễn Thiên đã đặt câu hỏi: giúp với đang cần gấp Cách đây 7 tháng

  Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn có mang dòng điện I1 =8A , I2=6A ngược chiều nhau được đặt trong không khí tại tại A và B cách nhau 10cm. Xác định cảm ứng từ tại điểm M cách hai dây lần lượt là MA= 4cm, MB=6cm

 • Nguyễn Thiên đã đặt câu hỏi: giúp mình với ,,,, Cách đây 7 tháng

  cho hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí cách nhau 10cm, có các dòng điện cùng chiều chạy qua I1=I2=I= 2,4A

  a)xác định vector cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dây dẫn những đoạn là 5cm

  b) xác định cảm ứng từ tại N cách I1 là 20cm và I2 là 10cm

  c) xác định cảm ứng từ tại P cách cách I1 là 6cm và cách I2 là 8cm

 • Nguyễn Thiên đã đặt câu hỏi: vật lí 11, giúp với, đang cần gấp!!! Cách đây 7 tháng

  Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt song song trong không khí và cách nhau một đoạn là 1m.Dòng điện trong hai dây cùng chiều và cùng độ lớn là I=2A

  a) xác định cảm ứng từ tại điểm M trong mặt phẳng chứa hai dây và cách hai dây lần lượt là 40cm và 60cm

  b) Xác định cảm ứng từ tại điểm N cách hai dây lần lượt là 60cm và 80cm

 • Nguyễn Thiên đã đặt câu hỏi: anken . giúp vớii Cách đây 8 tháng

  Cho 8,96 gam một anken phản ứng với Vml dd brom 1,4M thu được 34,56g sản phẩm cộng

  a) Xác định CTPT của anken và tính V?

  b) Viết CTCT và gọi tên anken

 • Nguyễn Thiên đã đặt câu hỏi: vật lí 11 giúp với !!!!!!!!!!!! Cách đây 1 năm

  ABC là một tam giác vuông góc tại A được đặt trong điện trường đều. Biết α = 60o , BC = 6cm, UBC = 120V

  a) tìm UAC , UBA và độ lớn E

  b) đặt thêm ở C một điện tích q = 9.10-10 C .tính cường độ điện trường tổng hợp tại A

 • Nguyễn Thiên đã đặt câu hỏi: giúp với !!!!!!!!!!!!!!! vật lí 11 Cách đây 1 năm

  ABC là một tam giác vuông góc tại A được đặt trong điện trường đều. Biết α = 60o , BC = 6cm, UBC = 120V

  a) tìm UAC , UBA và độ lớn E

  b) đặt thêm ở C một điện tích q = 9.10-10 C .tính cường độ điện trường tổng hợp tại A

 • Nguyễn Thiên đã đặt câu hỏi: giúp với !!!!!!!!!!!!!!! vật lí 11 Cách đây 1 năm

  ABC là một tam giác vuông góc tại A được đặt trong điện trường đều. Biết α = 60o , BC = 6cm, UBC = 120V

  a) tìm UAC , UBA và độ lớn E

  b) đặt thêm ở C một điện tích q = 9.10-10 C .tính cường độ điện trường tổng hợp tại A

Không có Điểm thưởng gần đây