YOMEDIA

Bùi Văn Linh's Profile

Bùi Văn Linh

Bùi Văn Linh

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (9)

 • Bùi Văn Linh đã đặt câu hỏi: Tính giá trị biểu thức A? Cách đây 10 tháng

  Cho x3 + y3 + z3 = 1 và  

  Tính :  

 • Bùi Văn Linh đã đặt câu hỏi: nhờ mọi người giải giúp bài hình thi học kì 1 toán 7. xin căm ơn Cách đây 10 tháng

  Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn, AB<AC. vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên tia AH lấy điểm K sao cho H là trung điểm của AK.

  a)Chứng minh rằng: Tam giác ACH bằng tam giác KCH

  b)gọi E là trung điểm của BC. Trên tia AE lấy điểm D sao cho E là trung điểm của AD.

  chứng minh rằng BD = AC = CK

  c) Chứng minh EH là phân giác của góc AEK và DK // BC

  d) Gọi I là giao điểm của BD và CK, N là trung điểm của KD. chứng minh ba điểm E, I , N thẳng hàng.

 • Bùi Văn Linh đã đặt câu hỏi: nhờ mọi người giải giúp bài hình thi học kì 1 toán 7. xin căm ơn Cách đây 10 tháng

  Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn, AB<AC. vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên tia AH lấy điểm K sao cho H là trung điểm của AK.

  a)Chứng minh rằng: Tam giác ACH bằng tam giác KCH

  b)gọi E là trung điểm của BC. Trên tia AE lấy điểm D sao cho E là trung điểm của AD.

  chứng minh rằng BD = AC = CK

  c) Chứng minh EH là phân giác của góc AEK và DK // BC

  d) Gọi I là giao điểm của BD và CK, N là trung điểm của KD. chứng minh ba điểm E, I , N thẳng hàng.

 • Bùi Văn Linh đã đặt câu hỏi: nhờ mọi người giải giúp bài hình thi học kì 1 toán 7. xin căm ơn Cách đây 10 tháng

  Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn, AB<AC. vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên tia AH lấy điểm K sao cho H là trung điểm của AK.

  a)Chứng minh rằng: Tam giác ACH bằng tam giác KCH

  b)gọi E là trung điểm của BC. Trên tia AE lấy điểm D sao cho E là trung điểm của AD.

  chứng minh rằng BD = AC = CK

  c) Chứng minh EH là phân giác của góc AEK và DK // BC

  d) Gọi I là giao điểm của BD và CK, N là trung điểm của KD. chứng minh ba điểm E, I , N thẳng hàng.

 • Bùi Văn Linh đã đặt câu hỏi: nhờ mọi người giải giúp bài hình thi học kì 1 toán 7. xin căm ơn Cách đây 10 tháng

  Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn, AB<AC. vẽ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Trên tia AH lấy điểm K sao cho H là trung điểm của AK.

  a)Chứng minh rằng: Tam giác ACH bằng tam giác KCH

  b)gọi E là trung điểm của BC. Trên tia AE lấy điểm D sao cho E là trung điểm của AD.

  chứng minh rằng BD = AC = CK

  c) Chứng minh EH là phân giác của góc AEK và DK // BC

  d) Gọi I là giao điểm của BD và CK, N là trung điểm của KD. chứng minh ba điểm E, I , N thẳng hàng.

 • Bùi Văn Linh đã đặt câu hỏi: tìm số có 4 chữ số sao cho Cách đây 1 năm

  abcd.4 = dcba (trong đó abcd và dcba là số tự nhiên có 4 chữ số)

 • Bùi Văn Linh đã trả lời trong câu hỏi: chứng minh rằng: Cách đây 1 năm

  S = (1+2+22 +23+2+25+26) +(27+...+213)+(214+...220)

  = (1+2+22 +23+2+25+26) +27(+...+26)+214(1+...26)

  = (1+2+22 +23+2+25+26)(1+27+214)

  = 127. (1+27+214) chia hết cho 127

 • Bùi Văn Linh đã đặt câu hỏi: tìm số có 4 chữ số sao cho Cách đây 1 năm

  abcd.4 = dcba (trong đó abcd và dcba là số tự nhiên có 4 chữ số)

 • Bùi Văn Linh đã đặt câu hỏi: chứng minh rằng: Cách đây 1 năm

  S = 1+2+2+23+2+...+220 chia hết cho 127

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Bùi Văn Linh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 1 năm