YOMEDIA

Nguyễn Trọng Tấn's Profile

Nguyễn Trọng Tấn

Nguyễn Trọng Tấn

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 79
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (3)

  • Nguyễn Trọng Tấn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 10 tháng
  • Nguyễn Trọng Tấn: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Nguyễn Trọng Tấn: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm

 

1=>1