AMBIENT

Nguyễn Duy's Profile

Nguyễn Duy

Nguyễn Duy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 92
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Duy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng
  • Nguyễn Duy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng