Nguyen Van's Profile

Nguyen Van

Nguyen Van

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 90
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyen Van: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 tháng
  • Nguyen Van: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 20 năm