Nguyễn Tuân's Profile

Nguyễn Tuân

Nguyễn Tuân

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 38
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nguyễn Tuân: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng