YOMEDIA

Phạm Nhung's Profile

Phạm Nhung

Phạm Nhung

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 104
Điểm 0
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Phạm Nhung: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 9 tháng