ON
YOMEDIA

Nguyen Thi Chung's Profile

Nguyen Thi Chung

Nguyen Thi Chung

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 79
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyen Thi Chung: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyen Thi Chung: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1