YOMEDIA

Diễm Nguyễn Thị Thúy's Profile

Diễm Nguyễn Thị Thúy

Diễm Nguyễn Thị Thúy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 104
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (7)

  • Diễm Nguyễn Thị Thúy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 11 tháng
  • Diễm Nguyễn Thị Thúy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 12 tháng
  • Diễm Nguyễn Thị Thúy: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Diễm Nguyễn Thị Thúy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Diễm Nguyễn Thị Thúy: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 2 năm
  • Diễm Nguyễn Thị Thúy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Diễm Nguyễn Thị Thúy: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 năm

 

1=>1