ADMICRO

Ngọc Thơ's Profile

Ngọc Thơ

Ngọc Thơ

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 90
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (4)

  • Ngọc Thơ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 năm
  • Ngọc Thơ: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 3 năm
  • Ngọc Thơ: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 năm
  • Ngọc Thơ: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 4 năm
ADMICRO
 

 

ON