Nguyễn Thảo's Profile

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 90
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Thảo: thêm 1 user like, cộng 1 (+1đ) Cách đây 2 tháng
  • Nguyễn Thảo: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 5 tháng