ADMICRO

Nguyễn John's Profile

Nguyễn John

Nguyễn John

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 96
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (1)

  • Nguyễn John: câu trả lời vi phạm, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 3 năm
ADMICRO

 

ON